Decemberben 10 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes!

Több, mint 8000 vásárlói értékelés

Szaküzlet a Teréz krt. 23. alatt

Áruházunk értékelése: 8.2 / 10

Vevőszolgálat: (06-1) 319-0250

Jótállás és szavatosság

A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túlmenően a jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékeinknél 12 hónap helyett min. 24 hónapos jótállást vállalunk!

Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a SZINKER Kft. számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállalunk.

Jótállási igény esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül a megrendelő elsősorban a termék kijavítását, kicserélését, másodsorban a termék árának leszállítását kérheti, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség.

Arról, hogy Ön az árfekvéssel arányos, minél jobb minőségű árut kapjon a kezébe a CONRAD ELECTRONIC saját fejlesztő és ellenőrző részlege (CTC-Conrad Technologie Centrum) gondoskodik, ahol minden terméket a fejlesztéstől kezdve a gyártáson keresztül a csomagolásig szigorú ellenőrzésnek vetnek alá.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak azonban problémák, ezért - hogy Ön nyugodtan és kockázatmentesen rendelhessen - minden nálunk vásárolt termék meghibásodása esetén az árura megadott garanciális időn belül kicserélésre vagy költségmentesen megjavításra kerül.

Bárminemű problémáját (garanciális, szavatossági kérdések - termékcsere, javítás, jóváírás stb.) vevőszolgálatunknál tudja intézni (CONRAD Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 06 1 319 0250, Fax.: 06 1 319 0253, e-mail: vevoszolgalat@conrad.hu ) Problémáinak megoldására telefonon vagy e-mailben teljes munkaidőben (H-Cs.: 09.00-17.00, P.: 09.00-16.00) szívesen állunk rendelkezésére, a személyes ügyintézésre viszont csak H-Cs.: 10.00-13.00 között van lehetőség.

Kérjük azt is vegye figyelembe, hogy árucserére vagy pénzvisszafizetésre a postai úton leadott megrendelésekkel kapcsolatban személyes ügyintézés esetén is csak postai úton van lehetőségünk.

Amennyiben megrendelését Szaküzletünkben vette át kérjük esetleges problémáit is ott (CONRAD Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23.) intézze.A Szaküzletünkben is kínált termékeink árai esetenként felfelé és lefelé is eltérhetnek a Conrad.hu honlapon közzétett árainktól (üzleti akciók, időközbeni beszerzési árváltozás, stb.).

A Szaküzletünkben vásárolt áruk vonatkozásában a termék garanciális cseréjére vagy árának visszafizetésére csak személyes ügyintézés keretében van lehetőség.Szavatosságról és jótállásról szóló részletesebb tájékoztatónkat itt találja.

+

Tájékoztató szavatosságról és jótállásról

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szinker Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szinker Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet alapján a Szinker Kft. a jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékei vonatkozásában jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túlmenően a jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékeinknél 12 hónap helyett min. 24 hónapos jótállást vállalunk.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

+

Voltcraft 3 év garancia

A VOLTCRAFT 30 éves jubileumi akciók keretében hirdetett "3 ÉVES GARANCIA" részletes szabályai:

A 3 éves garancia (jótállás) a 2012. január 1. után vásárolt Voltcraft márkájú, a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok (jelenleg a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) által jótállási körbe rendelt termékekre vonatkozik.

A 3 éves garancia nem vonatkozik a jubileumi 2012. évet megelőzően vásárolt VOLTCRAFT termékekre, a CONRAD Magyarország (Szinker Kft) által értékesített, nem VOLTCRAFT márkanévvel ellátott termékeinkre (ezekre a jogszabály szerinti határidőben biztosítjuk a garanciát), és nem érinti a kellékszavatossági szabályokat sem.

Hibajelentés

Min változtatna? Talált valami hibát? Vagy szeretne hozzászólni? Ossza meg velünk, az értékes hozzászólásokat megjutalmazzuk. Elég, ha saját szavaival körbeírja a hibát, vagy hozzászólást és megadja elérhetőségét. Köszönjük.

Elérhetőségek
A cookie-k segítenek szolgáltatásaink nyújtásában, melyek igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
OK Részletek
Original
HU Translation