Absima Lexan festék Honda narancs Doboz 150 ml

 • Rend. sz.: 2383816
 • Gyártói szám: 3500011
 • EAN: 4250650947873

Adja meg RC autójának saját egyedi megjelenését. Az új ABSIMA PAINTZ színeknek köszönhetően most lehetősége van erre. Az Absima Paintz tüzelőanyag-ellenálló festék polikarbonáthoz (Lexan), ezért alkalmas nitrogénhajtású járművekhez is. Számos szín ál…

 • Rend. sz.: 2383816
 • Gyártói szám: 3500011
 • EAN: 4250650947873

Adja meg RC autójának saját egyedi megjelenését. Az új ABSIMA PAINTZ színeknek köszönhetően most lehetősége van erre. Az Absima Paintz tüzelőanyag-ellenálló festék polikarbonáthoz (Lexan), ezért alkalmas nitrogénhajtású járművekhez is. Számos szín ál…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@28cb66b7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7db8dda7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 403 + 233: Az edény szorosan lezárva jól szellőző helyen tárolandó.
 • P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@28cb66b7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7db8dda7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek