Braun CCR 5+1 Tisztító palack Kék 6 db

 • Rend. sz.: 1694203
 • Gyártói szám: CCR 5+1
 • EAN: 4210201195351
Változatok

Így borotvája minden nap újnak tűnik. Tízszer higiénikusabb tisztítás, mint a csapvízzel történő öblítés. Az alkoholos tisztítófolyadéknak köszönhetően a baktériumok és baktériumok 99,999% -a elpusztul a napi tisztítási folyamat során.A Clean & Renew…

 • Rend. sz.: 1694203
 • Gyártói szám: CCR 5+1
 • EAN: 4210201195351
Változatok

Így borotvája minden nap újnak tűnik. Tízszer higiénikusabb tisztítás, mint a csapvízzel történő öblítés. Az alkoholos tisztítófolyadéknak köszönhetően a baktériumok és baktériumok 99,999% -a elpusztul a napi tisztítási folyamat során.A Clean & Renew…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1c33958f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3312b5ad[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
 • P 260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 403 + 233: Az edény szorosan lezárva jól szellőző helyen tárolandó.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1c33958f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3312b5ad[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Borotva tartozékok, alkatrészek