Csavarrögzítő, menetragasztó, nagy szilárdságú 5ml LOCTITE® 2701 195911

 • Rend. sz.: 826361
 • Gyártói szám: 195911
 • EAN: 4100630296869

Csavarrögzítő, menetragasztó, közepes sz

 • Rend. sz.: 826361
 • Gyártói szám: 195911
 • EAN: 4100630296869

Csavarrögzítő, menetragasztó, közepes sz

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@59a44458[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@59a44458[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Csavarrögzítők