Edsyn FL22CL Folyasztószer zselé Tartalom 5 ml

  • Rend. sz.: 2621973
  • Gyártói szám: FL22CL

Tartalom: 5 ml.Fluxus típus F-SW 32 (DIN EN 29 454 / 1.1.3.A)Előnyök: * NO CLEAN - Flux * Átlátszó fluxuszselé, amely lehetővé teszi a pontos felhelyezést és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé * Könnyen használható a praktikus fecskendőformának…

  • Rend. sz.: 2621973
  • Gyártói szám: FL22CL

Tartalom: 5 ml.Fluxus típus F-SW 32 (DIN EN 29 454 / 1.1.3.A)Előnyök: * NO CLEAN - Flux * Átlátszó fluxuszselé, amely lehetővé teszi a pontos felhelyezést és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé * Könnyen használható a praktikus fecskendőformának…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@191aa031[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
  • H 315: Bőrirritáló hatású.
  • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
  • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@191aa031[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek