Emag EM-060 Tisztító koncentrátum Fogászat 500 ml

 • Rend. sz.: 2620151
 • Gyártói szám: 17145
 • EAN: 4040513171459

Fáradság nélkül távolítja el a sznnyeződéseket a protézisekről és fogszabályzóról. Alkalmas alumínium, rozsdamentes acél, színesfém, sárgaréz és műanyag alkatrészek tisztítására is. Mész, oxidok, rozsda és ásványi lerakódások eltávolítása, enyhe hatá…

 • Rend. sz.: 2620151
 • Gyártói szám: 17145
 • EAN: 4040513171459

Fáradság nélkül távolítja el a sznnyeződéseket a protézisekről és fogszabályzóról. Alkalmas alumínium, rozsdamentes acél, színesfém, sárgaréz és műanyag alkatrészek tisztítására is. Mész, oxidok, rozsda és ásványi lerakódások eltávolítása, enyhe hatá…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1a3c00a1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 290: Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 332+313: Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1a3c00a1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Ultrahangos tisztítók