Epoxigyanta és térhálósító 5 perces (250 g)

 • Rend. sz.: 886605
 • Gyártói szám: EPO5.F250A+B
 • EAN: 4016138501582

Epoxigyanta és térhálósító 5 perces (250

 • Rend. sz.: 886605
 • Gyártói szám: EPO5.F250A+B
 • EAN: 4016138501582

Epoxigyanta és térhálósító 5 perces (250

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@ff4a3ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3500bb84[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 308+311: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Méreg információs központot vagy orvost felhívni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@ff4a3ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3500bb84[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Epoxi gyanták