Faller Super-Expert Műanyag ragasztó 170490 25 g

 • Rend. sz.: 241673
 • Gyártói szám: 170490
 • EAN: 4104090004903

A ragasztó a szakemberek számára. Különleges kanül és kanülvédő kupakkal · Tartalma: 25 g.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

 • Rend. sz.: 241673
 • Gyártói szám: 170490
 • EAN: 4104090004903

A ragasztó a szakemberek számára. Különleges kanül és kanülvédő kupakkal · Tartalma: 25 g.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b00c33c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4674e4dc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 301+312: Lenyelés esetén: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b00c33c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4674e4dc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek