Forrasztó gyanta, kolofónium hegedűgyanta Stannol Kolophonium 174081

 • Rend. sz.: 813419
 • Gyártói szám: 174081
 • EAN: 4016138048865

Savmentes folyatószer elektronikai célokra. Egy stabilizátor alkalmazásával a nehezen forrasztható alkatrészeknél, szerelvényeknél jobb hatásfokot lehet elérni.

 • Rend. sz.: 813419
 • Gyártói szám: 174081
 • EAN: 4016138048865

Savmentes folyatószer elektronikai célokra. Egy stabilizátor alkalmazásával a nehezen forrasztható alkatrészeknél, szerelvényeknél jobb hatásfokot lehet elérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@47a877b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P 363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@47a877b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek