Forrasztóvíz lágyforrasztáshoz, ZD 250g

 • Rend. sz.: 830020
 • Gyártói szám: 241100551
 • EAN: 4016138042542

Folyasztószer titáncink, horganyzott acéllemez és finom cink lágyforrasztásához. Különösen ajánlott tetőfedő munkáknál. A palack csavaros fedelébe ecset van erősítve a folyasztószer felviteléhez.

 • Rend. sz.: 830020
 • Gyártói szám: 241100551
 • EAN: 4016138042542

Folyasztószer titáncink, horganyzott acéllemez és finom cink lágyforrasztásához. Különösen ajánlott tetőfedő munkáknál. A palack csavaros fedelébe ecset van erősítve a folyasztószer felviteléhez.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5986d155[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37a2aa7a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@611908f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
 • H 410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 • P 403 + 233: Az edény szorosan lezárva jól szellőző helyen tárolandó.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5986d155[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@37a2aa7a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@611908f9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek