Kontakt Chemie SILICONE 72 Szilikon olaj spray 200 ml

 • Rend. sz.: 045756
 • Gyártói szám: 73509-AE
 • EAN: 5412386735097

Az ISOLIER 72 nagy hatóanyag-tartalmú szilikonolaj. A szigetelőolajat a transzformátorok és tekercsek szigetelési hibáinak kiküszöbölésére használják. Ezen túlmenően vízálló kenőfóliaként használható az érzékeny finom mechanikai alkatrészekhez. Az ol…

 • Rend. sz.: 045756
 • Gyártói szám: 73509-AE
 • EAN: 5412386735097

Az ISOLIER 72 nagy hatóanyag-tartalmú szilikonolaj. A szigetelőolajat a transzformátorok és tekercsek szigetelési hibáinak kiküszöbölésére használják. Ezen túlmenően vízálló kenőfóliaként használható az érzékeny finom mechanikai alkatrészekhez. Az ol…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@679ddc7b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f3c88ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.
 • P 501B: A tartalom/edény a problémás eltávolításhoz adandó.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@679ddc7b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f3c88ec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Zsírzószerek