Lorch Reinigungsgerät EC-Clean 1000R im Set

 • Rend. sz.: 2613304
 • Gyártói szám: 814.0001.0
 • EAN: 4032083201896

Az EC-Clean 1000R ívek erejével tisztít mérgező pácoló vegyszerek, például hidrogén-fluorid vagy kénsav használata nélkül. Csak nem mérgező elektrolitokat használnak. Nagyáramú készülék tisztításhoz/polírozáshoz és világos/sötét jelöléshez.Ez a szöve…

 • Rend. sz.: 2613304
 • Gyártói szám: 814.0001.0
 • EAN: 4032083201896

Az EC-Clean 1000R ívek erejével tisztít mérgező pácoló vegyszerek, például hidrogén-fluorid vagy kénsav használata nélkül. Csak nem mérgező elektrolitokat használnak. Nagyáramú készülék tisztításhoz/polírozáshoz és világos/sötét jelöléshez.Ez a szöve…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7985bc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3bfefd33[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 290: Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7985bc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3bfefd33[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Hegesztési varrat tisztítók és jelölő készülékek