MKP zavarszűrő kondenzátor, radiális 100 nF 300 V 20 % 22,5 mm, 26.5 x 8,5 x 17 Kemet R413N31000000M

  • Rend. sz.: 1235254
  • Gyártói szám: R413N31000000M
  • EAN: 2050002451094

MKP zavarszűrő kondenzátor Radiális kive

  • Rend. sz.: 1235254
  • Gyártói szám: R413N31000000M
  • EAN: 2050002451094

MKP zavarszűrő kondenzátor Radiális kive

Hasonló termékek