Oracover 0966 Lehegesztő ragasztó 1 l

 • Rend. sz.: 309119
 • Gyártói szám: 0966
 • EAN: 4041909101913

FONTOS TUDNIVALÓKKISZÁLLÍTÁS CSAK EURÓPABANORATEX® HŐTÖMÍTŐ RAGASZTÓTapadásjavító és melegzáró ragasztóként az ORATEX®-hez. Nem alkalmas olyan aljzatokra, amelyek nem ellenállnak a szerves oldószereknek. Vasalás előtt hagyja alaposan megszáradni. Vék…

 • Rend. sz.: 309119
 • Gyártói szám: 0966
 • EAN: 4041909101913

FONTOS TUDNIVALÓKKISZÁLLÍTÁS CSAK EURÓPABANORATEX® HŐTÖMÍTŐ RAGASZTÓTapadásjavító és melegzáró ragasztóként az ORATEX®-hez. Nem alkalmas olyan aljzatokra, amelyek nem ellenállnak a szerves oldószereknek. Vasalás előtt hagyja alaposan megszáradni. Vék…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2c1998cc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56b45866[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2c1998cc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@56b45866[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Bevonó tartozékok