Pillanatragasztó 5 G LOCTITE 401

 • Rend. sz.: 240486
 • Gyártói szám: 195905
 • EAN: 4100630295947

Ideális kis, pontosan illeszkedő azonos vagy eltérő anyagból készült alkatrészek szereléséhez. Kiváló ragasztások rögzítéséhez.

 • Rend. sz.: 240486
 • Gyártói szám: 195905
 • EAN: 4100630295947

Ideális kis, pontosan illeszkedő azonos vagy eltérő anyagból készült alkatrészek szereléséhez. Kiváló ragasztások rögzítéséhez.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5968219c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5968219c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek