PLASTI DIP® folyékony gumi átlátszó 200g

 • Rend. sz.: 888179
 • Gyártói szám: 61001021
 • EAN: 4260178230135

A Plasti Dip® véd, gumíroz, bevonattal lát el, véd, fogást ad, elzár, csillapít, jelöl, és csúszást gátol. Még extrém feltételek között is, -34 +93 °C hőmérséklet között megőrzi a max. 400 %-os flexibilitást. Nem lesz rideg, nem szakad, kopásálló, és…

 • Rend. sz.: 888179
 • Gyártói szám: 61001021
 • EAN: 4260178230135

A Plasti Dip® véd, gumíroz, bevonattal lát el, véd, fogást ad, elzár, csillapít, jelöl, és csúszást gátol. Még extrém feltételek között is, -34 +93 °C hőmérséklet között megőrzi a max. 400 %-os flexibilitást. Nem lesz rideg, nem szakad, kopásálló, és…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@85a212c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4ce38d80[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4d995a50[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P262: Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 • P 260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 331: Tilos hánytatni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@85a212c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4ce38d80[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4d995a50[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek