Reely Kezdő készlet távirányító nélkül

 • Rend. sz.: 2144702
 • Gyártói szám: RE-6434106
 • EAN: 4053199979868

Minden, ami a benzines járművek üzemeltetéséhez szükséges.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

 • Rend. sz.: 2144702
 • Gyártói szám: RE-6434106
 • EAN: 4053199979868

Minden, ami a benzines járművek üzemeltetéséhez szükséges.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@225b2611[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@256f216f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/MOBAU-021-BEC_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3409a6e8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@273d3ff1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5cadeea9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@225b2611[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@256f216f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/MOBAU-021-BEC_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3409a6e8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@273d3ff1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5cadeea9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Távirányítású kezdő készletek