Tamiya 87026 Modellező alapozó Doboz Szürke Tartalom 100 ml

 • Rend. sz.: 223567
 • Gyártói szám: 87026
 • EAN: 4950344870264

Szuper finom spray alapozó - a tökéletes festés első lépése. Nagy lefedettség és tapadóerő a modell részleteinek bezárása nélkül. Az alapozó kiegyenlíti a könnyű karcolásokat és az egyenetlenségeket. Ez különféle tartályméretekben (100ml / 180ml) és …

 • Rend. sz.: 223567
 • Gyártói szám: 87026
 • EAN: 4950344870264

Szuper finom spray alapozó - a tökéletes festés első lépése. Nagy lefedettség és tapadóerő a modell részleteinek bezárása nélkül. Az alapozó kiegyenlíti a könnyű karcolásokat és az egyenetlenségeket. Ez különféle tartályméretekben (100ml / 180ml) és …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b942aa9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1036e5ba[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.
 • H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.
 • P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b942aa9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1036e5ba[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Modellező lakkozószerek