Tamiya 87145 Modellező spatula massza Tartalom 100 g

 • Rend. sz.: 2544082
 • Gyártói szám: 87145
 • EAN: 4950344871452

Nagyon részletes és éles élek pl. B. Könnyen létrehozható sárvédő fáklyák és légterelők. Éles élek és sima felületek gond nélkül készíthetők.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

 • Rend. sz.: 2544082
 • Gyártói szám: 87145
 • EAN: 4950344871452

Nagyon részletes és éles élek pl. B. Könnyen létrehozható sárvédő fáklyák és légterelők. Éles élek és sima felületek gond nélkül készíthetők.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@79c92e0c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 362+364: A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@79c92e0c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Modellező lakkozószerek