Tamiya Limonene Extra Thin Műanyag ragasztó 87134 40 ml

 • Rend. sz.: 2149748
 • Gyártói szám: 87134
 • EAN: 4950344871346

TAMIYA ragasztó műanyag modellek készítéséhez. Különösen vékony viszkozitás kis alkatrészeknél. A citrom illata.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

 • Rend. sz.: 2149748
 • Gyártói szám: 87134
 • EAN: 4950344871346

TAMIYA ragasztó műanyag modellek készítéséhez. Különösen vékony viszkozitás kis alkatrészeknél. A citrom illata.

Ez a szöveg gépi fordítással készült.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5d561072[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1de1e70f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5244fb4e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
 • P 272: Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5d561072[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1de1e70f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5244fb4e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Speciális ragasztók modellezéshez