Tömítés optimalizáló LOCTITE 5923 - No. 3

 • Rend. sz.: 247030
 • Gyártói szám: 396003
 • EAN: 4016138047530

Tömítés optimalizáló LOCTITE 5923 - No.

 • Rend. sz.: 247030
 • Gyártói szám: 396003
 • EAN: 4016138047530

Tömítés optimalizáló LOCTITE 5923 - No.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1ad24338[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29796686[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1ad24338[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29796686[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek