Toolcraft epoxid ragasztó, 24 g, 5 perces, TC-EPO5-24

 • Rend. sz.: 886519
 • Gyártói szám: TC-EPO5-24
 • EAN: 4016138500875

Kétkomponensű ragasztó praktikus kettős fecskendőben. Ez biztosítja a gyanta és a katalizátor pontos adagolását.

 • Rend. sz.: 886519
 • Gyártói szám: TC-EPO5-24
 • EAN: 4016138500875

Kétkomponensű ragasztó praktikus kettős fecskendőben. Ez biztosítja a gyanta és a katalizátor pontos adagolását.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64fe8fc5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e0c9472[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 362+364: A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64fe8fc5[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2e0c9472[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek