UHU Plus Sofortfest Kétkomponensű ragasztó 45705 35 g

 • Rend. sz.: 478708
 • Gyártói szám: 45705
 • EAN: 4026700457056

Az UHU Plus pillanatragasztó egy oldószermentes kétkomponensű epoxy gyanta alapú ragasztó, kisebb felületek különösen gyors ragasztásához. A kötési idő max. 2 perc, és 5 perc után teljesen megszilárdul. A ragasztási szilárdság max. 800 N/cm². Átlátsz…

 • Rend. sz.: 478708
 • Gyártói szám: 45705
 • EAN: 4026700457056

Az UHU Plus pillanatragasztó egy oldószermentes kétkomponensű epoxy gyanta alapú ragasztó, kisebb felületek különösen gyors ragasztásához. A kötési idő max. 2 perc, és 5 perc után teljesen megszilárdul. A ragasztási szilárdság max. 800 N/cm². Átlátsz…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f9b33e9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@78c7b6e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f9b33e9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@78c7b6e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek