Weller WXPP MS LÖTSET RTP004SMS / WSR 208 Forrasztópáka készlet 12 V 40 W 100 - 550 °C Csipesszel, Forrasztóónnal, Forr

 • Rend. sz.: 2274514
 • Gyártói szám: T0052923299
 • EAN: 4003019444267

Az elektronika, az orvosi technológia és az űripar gyártása gyorsabban fejlődik, mivel az alkatrészek kisebbek, érzékenyebbek, összetettebbek és erősebbek. A forrasztóipar nem különbözik egymástól. A Weller RT MS tippeivel teljesíti ezeket a növekvő …

 • Rend. sz.: 2274514
 • Gyártói szám: T0052923299
 • EAN: 4003019444267

Az elektronika, az orvosi technológia és az űripar gyártása gyorsabban fejlődik, mivel az alkatrészek kisebbek, érzékenyebbek, összetettebbek és erősebbek. A forrasztóipar nem különbözik egymástól. A Weller RT MS tippeivel teljesíti ezeket a növekvő …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4632d137[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9f9bae3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 285: Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 304+341: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4632d137[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9f9bae3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek