Elektromágneses sugárzás - a modern méréstechnika felismeri a forrásokat

Az utóbbi években egyre gyakrabban tűnt fel az "elektroszmog" fogalom. A szót a hétköznapi életben szinonimaként használják az egyre növekvő elektromágneses sugárzásra, ami pl. a mobiltelefon hálózatok kiépülésével is összefügg.

Az alacsony- és nagyfrekvenciás sugárforrások modern méréstechnikával pontosan analizálhatók. Tudományos szempontból az elektroszmog fogalom bizonyos mértékig félrevezető, mivel az elektromágneses sugárzás nem képes fizikai értelemben ködöt létrehozni. Találóbb ezért elektromágneses környezeti kompatibilitásról beszélni. Ennek során vizsgálják a forrás által kibocsátott sugárzás erősségét, és hogy a környezetet közvetlenül, vagy más sugárforrásokkal kölcsönhatásban milyen mértékben befolyásolja.

A tudósok alapvetően alacsony- és nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzást különböztetnek meg. Nagy elektromágneses sugárterhelésre az emberi szervezet fejfájással, fáradtsággal, alvás- és koncentrálóképesség zavarokkal reagál. Ez különösen az elektromágneses sugárzásra érzékenyen reagáló emberekre vonatkozik. A lakosság kb. 6%-a szenved úgy nevezett elektroszenzibilitástól.

 

Elektromágneses sugárzás a háztartásban és a környezetben

Az alacsonyfrekvenciás sugárforrások közé tartoznak például az áramszolgáltatók szabad vezetékei, vagy az elektromos készülékek tápegységei. A sugárzás szórt. Törvényes előírások, pl. hálózati adapterekre vagy tekercsekre vonatkozó szabványok szabályozzák, hogy a házatrtásban a különböző elektromos készülékek egymás működésére ne fejthessenek ki negatív hatást. Az energiasűrűségtől függően a lesugárzott hő is jelenthet problémát. Ezért a nagy hőleadású elektromos készülékeket pl. speciális felépítésű burkolattal is biztosítják.

Az összetettebb nagyfrekvenciás sugárzás elsősorban az információ-iparban keletkezik. Erre példák a mobiltelefon szolgáltatók, rádió- és TV állomások adóantennái, ill. a repülőterek nagyteljesítményű radarjai. A nagyfrekvenciás sugárzás célzottan fókuszálható. Fajlagos fizikai sűrűségüktől függően a környezet anyagai különbözőképpen reagálnak a nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzásra. A mindennapokból ismert jelenség, hogy bizonyos épületekben rossz a mobiltelefon vételi lehetőség. A nagyfrekvenciás sugárforrások teljesítményét és irányítottságát törvények szabályozzák. A különösen nagy energiájú berendezéseket, például a repülőterek irányító berendezéseit a hatóságnak rendszeres időközönként ellenőriznie kell. Németországban az aktuális határértéket a 26. Elektromágneses mezők sugárzása elleni védelemről (26. BlmSchV) szóló rendelet rögzíti. Ez a rendelet szabályozza az alacsony- és nagyfrekvenciás sugárzás értékeit is, valamint igazodik a Nemionizáló sugárzások elleni védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) ajánlásaihoz.

 

Sugárforrások biztonságos észlelése

A modern mérőműszerekkel az alacsony- és nagyfrekvenciás sugárforrások pontosan észlelhetők. Az elektroszmog analizátorok spektruma lefedi a teljes TCO sávszélességet: a vasúti és hálózati áramtól a számítógép képernyőkig az emissziót +/-2% pontossággal regisztrálják. Már az egyszerűbb HF-analizátorok is megbízhatóan regisztrálják a pulzált mobil frekvenciák teljesítméynsűrűségét, valamint a vezeték nélküli WLAN és Bluetooth házi- és hivatali alkalmazásokat. Még a méréstechnikailag nehezen érzékelhető UMTS, radar berendezés, valamint az új szabványok szerinti WINMAX és a felső WLAN sáv sugárforrások is beletartoznak a Conrad Electronic kiérlelt méréstechnikai programjába.