Az "értékelés" felhasználási feltételei

A termékértékelésekkel kapcsolatban az "értékelés" felhasználási feltételei, valamint a Szerződési feltételeink is irányadók.

Ha az értékelését elküldi, Ön vállalja/akként nyilatkozik, hogy:

 • ha email címét, és felhasználónévként valós nevét megadja, az értékelés elküldésével hozzájárul az adatai kezeléséhez
 • kizárólag saját maga által írt értékelést küld el, ami nem sérti más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát;
 • az értékelésében írtak vonatkozásában lemond minden szellemi alkotáshoz fűződő, illetve egyéb jogáról;
 • kizárólag olyan értékelést ad, mely személyes tapasztalatán alapul;
 • elmúlt 16 éves;
 • az értékelésben foglaltak nem sértik az "Értékelés" felhasználási feltételeit, a Szerződési feltételeket, valamint természetes és jogi személyek jogait.

Nem tehet közzé olyan értékelést:

 • amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető;
 • amely nyelvezete sértő, trágár vagy diszkriminatív;
 • amely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot vagy 3. személynek egyéb jogát sérti;
 • amely jogszabályba ütközik;
 • amely rágalmazó, sértő, gyűlölködő, mást faji vagy vallási hovatartozásában sértő, fenyegető, zaklató;
 • amely más honlapot reklámoz, információt, címet, e-mail címet, telefonszámot vagy egyéb elérhetőséget tartalmaz;
 • amely számítógépes vírust, férget vagy más potenciálisan káros számítógépes programot tartalmaz;
 • amely más, értékelést beküldő személyt kritizál;
 • amely veszélyeztetheti, fenyegetheti vagy sértheti más személy vagy vagyontárgy biztonságát.

Az értékelésének közzétételével Ön vállalja, hogy amennyiben az értékelés közzétételére vonatkozó szabályainkat, szerződési feltételeinket vagy a hatályos jogszabályokat megsérti, úgy akár a Szinker Kft-nek, akár más személynek az értékelés közzétételéből eredő bárminemű kárát, követelését, igényét megtéríti, illetőleg kielégíti.

A Szinker Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden elküldött értékelést az általa üzemeltetett honlapon - és egyéb termékismertetőiben - szabadon, korlátozás nélkül felhasználja, ehhez az értékelés elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul.

A Szinker Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az elküldött értékelést bármikor, indokolás és értesítés nélkül, saját belátása szerint módosítsa vagy törölje, amennyiben az "értékelés" felhasználási feltételébe, szerződési feltételbe, jogszabályba vagy egyéb iránymutatásba ütközik.

Amennyiben Ön az értékelést elküldi, tudomásul veszi, hogy annak tartalmáért kizárólag, egyszemélyben Ön felelős, az értékelésért és annak tartalmáért a Szinker Kft. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.