Bosch Haushalt TASSIMO MY WAY 2 TAS6504 Kapszulás kávéfőző Fehér, Fekete Tassimo

 • Rend. sz.: 2268695
 • Gyártói szám: TAS6504
 • EAN: 4242005137169

Az új Tassimo MY WAY segítségével az élvezet személyre szabottabbá válik. Mert az egyedi italkészítésnek köszönhetően most ízlésének megfelelően állíthatja be kedvenc italának intenzitását, hőmérsékletét és méretét. Tökéletes italminőség az INTELLIBR…

 • Rend. sz.: 2268695
 • Gyártói szám: TAS6504
 • EAN: 4242005137169

Az új Tassimo MY WAY segítségével az élvezet személyre szabottabbá válik. Mert az egyedi italkészítésnek köszönhetően most ízlésének megfelelően állíthatja be kedvenc italának intenzitását, hőmérsékletét és méretét. Tökéletes italminőség az INTELLIBR…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7d6c1775[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 308+313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7d6c1775[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Nespresso, kapszulás kávéfőzők