Bungard FE3CL Vas-3-klorid Tartalom 1 l

 • Rend. sz.: 530736
 • Gyártói szám: 73131-01
 • EAN: 4016138741193

Vas III klorid 1L

 • Rend. sz.: 530736
 • Gyártói szám: 73131-01
 • EAN: 4016138741193

Vas III klorid 1L

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1ed2b9f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b71cc34[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 290: Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H 302: Lenyelve ártalmas.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P234: Csak az eredeti tartályban tárolandó.
 • P 264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 301+312: Lenyelés esetén: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 332+313: Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1ed2b9f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b71cc34[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Marási technika