California Scents Légfrissítő doboz Golden State 1 db

 • Rend. sz.: 1285915
 • Gyártói szám: 7022
 • EAN: 0091400019204

California Scents 7022 Légfrissítő doboz 1 db

 • Rend. sz.: 1285915
 • Gyártói szám: 7022
 • EAN: 0091400019204

California Scents 7022 Légfrissítő doboz 1 db

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@328371e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@328371e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Autó légfrissítő