Elita LC000077-HG-015 Modellező festék Sárgaréz antik 15 ml

 • Rend. sz.: 1692151
 • Gyártói szám: LC000077-HG-015
 • EAN: 4026268500775

Az Elita Modelle „Life Colours” márkája professzionális, oldószer-alapú modellépítő festék ecsettel és airbrush alkalmazással. Ideális anyagok polisztirol, ABS, polikarbonát (LEXAN), gyanta (kétkomponensű öntőgyanta), fém, fa és karton számára. A szí…

 • Rend. sz.: 1692151
 • Gyártói szám: LC000077-HG-015
 • EAN: 4026268500775

Az Elita Modelle „Life Colours” márkája professzionális, oldószer-alapú modellépítő festék ecsettel és airbrush alkalmazással. Ideális anyagok polisztirol, ABS, polikarbonát (LEXAN), gyanta (kétkomponensű öntőgyanta), fém, fa és karton számára. A szí…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@779fdfa3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6de832f1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@618edd6f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@697e0d25[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 335: Légúti irritációt okozhat.
 • H 361fd: Feltehetően a fogamzóképességet károsítja. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@779fdfa3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6de832f1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@618edd6f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@697e0d25[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Modellvasút festék lakkozás