Fémfényező polírozó vatta, 142 g, Nevr Dull

 • Rend. sz.: 820040
 • Gyártói szám: 820040
 • EAN: 4015702000018

Az átitatott polírozó vatta tökéletes tisztítást és magas fényt garantál mindenfajta fém számára. Eltávolítja a rozsdát, kátrányt és egyéb szennyeződéseket. A "NEVR DULL" nem hagy maradványokat a hornyokban és fugákban, és nem károsítja a fémet.

 • Rend. sz.: 820040
 • Gyártói szám: 820040
 • EAN: 4015702000018

Az átitatott polírozó vatta tökéletes tisztítást és magas fényt garantál mindenfajta fém számára. Eltávolítja a rozsdát, kátrányt és egyéb szennyeződéseket. A "NEVR DULL" nem hagy maradványokat a hornyokban és fugákban, és nem károsítja a fémet.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48d1e0d4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@176f4c07[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@41d89133[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3912a8f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 228: Tűzveszélyes szilárd anyag.
 • H 304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 331: Tilos hánytatni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@48d1e0d4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@176f4c07[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@41d89133[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3912a8f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Jármű külső tisztítás