Fényezés javító stift, autófesték javító stift, toll 12 ml Quixx System 10010

 • Rend. sz.: 396166
 • Gyártói szám: 10010
 • EAN: 4028778002480

A nagyon mély karcolások, fényezés sérülések, horzsolások vagy kőfelverődések egyedül a speciális politúrral gyakran nem távolíthatók el teljesen. Egy univerzális és egyszerű csináld magad megoldást kínál a QUIXX fényezés javító stift minden fényes l…

 • Rend. sz.: 396166
 • Gyártói szám: 10010
 • EAN: 4028778002480

A nagyon mély karcolások, fényezés sérülések, horzsolások vagy kőfelverődések egyedül a speciális politúrral gyakran nem távolíthatók el teljesen. Egy univerzális és egyszerű csináld magad megoldást kínál a QUIXX fényezés javító stift minden fényes l…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@17bf27af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20e2db08[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@17bf27af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20e2db08[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Jármű külső tisztítás