Fischer FIS VL 360 S Vakolat 360 ml

 • Rend. sz.: 2623676
 • Gyártói szám: 519556
 • EAN: 4048962162943

A fischer 360 S szerelőhabarcs egy 2 komponensű, vinil-észter alapú befecskendező rendszer. A gyanta és a keményítő csak akkor keveredik össze és aktiválódik, ha kinyomják a statikus keverőből. A kinyitott patronok újra felhasználhatók egy új statiku…

 • Rend. sz.: 2623676
 • Gyártói szám: 519556
 • EAN: 4048962162943

A fischer 360 S szerelőhabarcs egy 2 komponensű, vinil-észter alapú befecskendező rendszer. A gyanta és a keményítő csak akkor keveredik össze és aktiválódik, ha kinyomják a statikus keverőből. A kinyitott patronok újra felhasználhatók egy új statiku…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15088040[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@61e3a1aa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@742956f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15088040[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@61e3a1aa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@742956f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Építőipari vegyi anyagok