Flux folyasztószer adagoló stift X33S-07i 10 ml F-SW 23 Stannol

 • Rend. sz.: 812049
 • Gyártói szám: 830321
 • EAN: 4006062303215

Folyasztószer adagoló, amely szennyezett vezetőfelületek és alkatrészek forrasztását könnyíti meg. Különösen alkalmas gyors javításokhoz nyomtatott lapokon, finom rajzolatú és SMD-forrasztásoknál. A folyasztószert célzottan és pontosan egy filctollho…

 • Rend. sz.: 812049
 • Gyártói szám: 830321
 • EAN: 4006062303215

Folyasztószer adagoló, amely szennyezett vezetőfelületek és alkatrészek forrasztását könnyíti meg. Különösen alkalmas gyors javításokhoz nyomtatott lapokon, finom rajzolatú és SMD-forrasztásoknál. A folyasztószert célzottan és pontosan egy filctollho…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7749fa2c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@669275ca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 404: Zárt edényben tárolandó.
 • P 403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7749fa2c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@669275ca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek