Forrasztókenőcs, forrasztózsír 174083 tartalom 20 g, F-SW 21

 • Rend. sz.: 813400
 • Gyártói szám: 174091
 • EAN: 4006062740911

Vastag forrasztásokhoz használatos, ahol nagyon vastag forrasztásra (nagy hő mellett) van szükség. Jó kötést biztosít pl. lemezek, rézcsövek, sárgaréz stb. esetén.

 • Rend. sz.: 813400
 • Gyártói szám: 174091
 • EAN: 4006062740911

Vastag forrasztásokhoz használatos, ahol nagyon vastag forrasztásra (nagy hő mellett) van szükség. Jó kötést biztosít pl. lemezek, rézcsövek, sárgaréz stb. esetén.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b139e18[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7654ed3c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 • P 391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4b139e18[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7654ed3c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek