Izzólámpa lakk készlet 6 x 20 ml, piros, sárga, zöld, kék, lila, narancs

 • Rend. sz.: 723000
 • Gyártói szám: TLK20/SET
 • EAN: 4016138187908

Szállítás tartalma: piros, sárga, zöld, kék, lila, narancs.
Egy flakon tartalma: 20 ml.

 • Rend. sz.: 723000
 • Gyártói szám: TLK20/SET
 • EAN: 4016138187908

Szállítás tartalma: piros, sárga, zöld, kék, lila, narancs.
Egy flakon tartalma: 20 ml.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@537e0ccd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9adf4e6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@52e83b12[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 301+310: Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@537e0ccd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@9adf4e6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@52e83b12[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Izzólakkok