Modellgipsz szürke Noch 60880

 • Rend. sz.: 212668
 • Gyártói szám: 60880
 • EAN: 4007246608805

A szikla spatula massza speciális összetételéből adódóan kiszáradásakor automatikusan sziklaszerű felületi struktúrát kap.

 • Rend. sz.: 212668
 • Gyártói szám: 60880
 • EAN: 4007246608805

A szikla spatula massza speciális összetételéből adódóan kiszáradásakor automatikusan sziklaszerű felületi struktúrát kap.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2096d83e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 318: Súlyos szemkárosodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 • P 332+313: Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 362: A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2096d83e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Modellvasút kiöntő massza