Monoprice 134605 Rapid UV Resin nyomtatószál Fekete 1000 ml

 • Rend. sz.: 2437211
 • Gyártói szám: 134605
 • EAN: 0889028097892

Az MP Rapid UV gyanta lenyűgöz kiváló ár-érték arányával és a használat következetességével!Biztonságos otthoni használatra rendkívül nagy pontossággal és alacsony zsugorodással. A kiváló minőségű pigmentek lélegzetelállító színeket kínálnak. A képle…

 • Rend. sz.: 2437211
 • Gyártói szám: 134605
 • EAN: 0889028097892

Az MP Rapid UV gyanta lenyűgöz kiváló ár-érték arányával és a használat következetességével!Biztonságos otthoni használatra rendkívül nagy pontossággal és alacsony zsugorodással. A kiváló minőségű pigmentek lélegzetelállító színeket kínálnak. A képle…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22b0d1bf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 302: Lenyelve ártalmas.
 • H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H 319: Súlyos szemirritációt okoz.
 • H 413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni.
 • P 308+313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@22b0d1bf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek