Revell Starter Class 39196 Kezdő festékszóró készlet Sűrítettlevegős-dobozzal Single Action

 • Rend. sz.: 238444
 • Gyártói szám: 39196
 • EAN: 4009803391960

Fesd le magad ecsettel! Ez a Revell Airbrush Starter Set segítségével lehetséges.Kezdőkészlet saját ecsettel való festéshez: A Revell megfelelő légkefés kezdőkészletet kínál azok számára, akik maguk szeretnének festeni ecsettel. A nagy modellterülete…

 • Rend. sz.: 238444
 • Gyártói szám: 39196
 • EAN: 4009803391960

Fesd le magad ecsettel! Ez a Revell Airbrush Starter Set segítségével lehetséges.Kezdőkészlet saját ecsettel való festéshez: A Revell megfelelő légkefés kezdőkészletet kínál azok számára, akik maguk szeretnének festeni ecsettel. A nagy modellterülete…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1f9577fd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6048f9e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Figyelem
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P101:H a orvosi tanács szükséges, a csomagolást vagy az azonosító címkét készenlétben kell tartani.
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 103: Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
 • P 241: Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
 • P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P 405: Elzárva tárolandó.
 • P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …
 • P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1f9577fd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6048f9e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Airbrush-Sets