Védőlakk, Urethan 71, CRC 75013-AA, 400 ml

 • Rend. sz.: 886409
 • Gyártói szám: 75013-AA
 • EAN: 5412386750137

Levegőn száradó egykomponensű poliuretán alkidgyanta lakk. Átlátszó védőlakk kiváló szigetelő tulajdonságokkal. Tartósan jó tapadással rendelkezik –40 ... + 120 ºC hőmérséklet tartományban. A száradási idő alatt a lakk kémiai térhálósodása megy végb…

 • Rend. sz.: 886409
 • Gyártói szám: 75013-AA
 • EAN: 5412386750137

Levegőn száradó egykomponensű poliuretán alkidgyanta lakk. Átlátszó védőlakk kiváló szigetelő tulajdonságokkal. Tartósan jó tapadással rendelkezik –40 ... + 120 ºC hőmérséklet tartományban. A száradási idő alatt a lakk kémiai térhálósodása megy végb…

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@339292df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b101791[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5919f5df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Figyelmeztetés

Veszély
Biztonsági tudnivalók / H mondatok
 • H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.
 • H 315: Bőrirritáló hatású.
 • H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.
 • H 373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
 • H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók / P mondatok
 • P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.
 • P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.
 • P 260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P 314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.
 • P 501B: A tartalom/edény a problémás eltávolításhoz adandó.

Figyelmeztetés - veszélyes anyagok

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@339292df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b101791[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5919f5df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Hasonló termékek

További termékek ebben a kategóriában: Vezetőképes lakk, antisztatikus spray