A vállalkozás felelősséget jelent - a Conradnál mi ezt komolyan vesszük

Már ma a holnapra gondolunk

A környezet és az egészséges életkörülmények megtartása számunkra nagyon fontos. A Conrad tanusított környezetmenedzsment rendszerével a szolgáltatásait az ökológiai kritériumokhoz hangolja. A környezetünk aktív védelme számunkra nem üres marketing ígéret, hanem a Conradnál mindennapos gyakorlat.

A Conrad Electronic irányelvei

  • az elektromos és elektronikus készülékek, csomagolások, elemek/akkuk környezetet védő eltávolítása és újrahasznosítása.
  • az erőforrás megtakarító és energiahatékony termékgyártás.
  • az EU irányelvek, rendeletek és törvények betartása.
  • az a célkitűzés, hogy csak olyan termékeket áruljon és forgalmazzon, amelyek gyártói ezeket a követelményeket betartják.

Fontos információk és ötletek ügyfeleink részére:

1. Elektromos és elektronikus készülékek eltávolítása

Mely termékek tartoznak az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos kormányrendelet hatálya alá?

2. Régi fényforrások eltávolítása

Az energiatakarékos izzók, LED-es fényforrások stb. helyes eltávolítása és a törött energiatakarékos izzók helyes kezelése.

3. Elemek és akkuk eltávolítása

Kötelezettségek és segítség az elemek és akkuk szakszerű eltávolításához.

4. EMAS környezet menedzsment

A Conrad EMAS szerinti környezet menedzsment rendszere.

5. Ökodesign követelmények

Energiahatékony termékgyártás azzal a céllal, hogy erőforrásokat takarítsunk meg és óvjuk a környezetet.

6. Csomagolás

Információk a csomagolások megfelelő eltávolításáról.

7. REACH rendelet

Az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása a lehetséges kémiai kockázatokkal szemben.

8. RoHS irányelv

A veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozása.

9. Fenntarthatóság

Információk az EcoVadis CSR elemző rendszerről

1. Elektromos és elektronikus berendezések eltávolítása és újrahasznosítása

Mit takar a WEEE irányelv?

Az európai WEEE irányelvet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) a magyar jogalkotás az  (197/2014. (VIII. 1.)
Elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelettel
) érvényesíti. Az irányelv az összes elektromos készülékre kiterjed. Vagy egyszerűbben kifejezve: mindendre, ami áramot igényel vagy fogyaszt.

A WEEE célja a környezet és az egészség védelme. Továbbá a természetes erőforrásokkal való takarékosság. Ehhez alapvető követelmény, hogy az elhasznált eletromos és elektronikus készülékeket szakszerűen távolítsák el és a leghatékonyabban hasznosítsák azokat újra. Ezért minden felhasználó törvényileg köteles arra, hogy az elhasznált elektromos- és elektronikus készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve gyűjtse és azt egy megfelelő visszagyűjtő állomáson adja le.

 

Honnét ismeri fel, hogy egy készülék a WEEE hatókörébe tartozik?

Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum utal arra, hogy az adott készüléket az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltávolítani.

Hol lehet leadni az elektromos és elektronikus készülékeket?

  • A régi készüléke még jó állapotban van, vagy javítható? Egy jótékonysági szervezetnek történő adomány jó lehetőség az újrahasznosítására.
  • A készülék tönkrement? A tönkrement készülékeket leadhatja a közüzemi hulladékgazdálkodók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által üzemeltetett gyűjtőhelyein.

Elektromos és elektronikus készülék eltávolítás a Conradon keresztül

nálunk vásárolt készülékek esetén lehetősége van azok ingyenes leadására.
Egy Conradnál vásárolt új terméktől függetlenül  - leadhat olyan készüléket, amelynek egy mérete sem haladja meg a 25 cm-t.

Vegye figyelembe a következő információkat:

Adatvédelem: 
Ön minden esetben felelős azért, hogy a leadott készüléken ne legyen semmifajta személyes adata. Ezért győződjön meg arról, hogy a személyes adatait a leadás előtt törölte.

Elemek/akkuk a készülékekben: 
Távolítsa el (amennyiben lehetséges) az összes akkut és elemet a készülékekből és megfelelően kezelje azokat.

2. Régi fényforrások eltávolítása

Így távolíthatja el helyesen a régi és törölt fényforrásait:

A régi fényforrásokat elkülönítve kell eltávolítani!

Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum utal arra, hogy az adott készüléket az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltávolítani.

Melyik régi fényforrásokat kell elkülönítve eltávolítani?

Nem szabad mindegyik lámpát ill. fényforrást a háztartási hulladék közé dobni. Az alábbi linket megtalálja, melyik fényforrások igényelnek különleges eltávolítást:

A fényforrások áttektintése

 

 

Régi fényforrások etávolítása a Conradon keresztül

A Conrad németországi boltjaiban visszagyűjtő tartály van felállítva. A háztartásokban elhasznált energiatakarékos izzók, LED-es fényforrások stb. itt ingyenesen leadhatók.

Mit tegyen, ha az energiatakarékos izzó eltörik?

Vegye figyelembe a következő fontos információkat:
Egyedül akkor áll fenn annak a veszélye, hogy az egészségre káros higannyal érintkezzünk, ha egy energiatakarékos izzó eltörik. Ahhoz, hogy ebben az esetben a lehető legkevesebb higannyal kerüljön érintkezésbe, tartsa be a következő szabályokat:
Ügyeljen arra, hogy ne vágják meg az üvegszilánkok.
Ne használja a porszívót.
A törött darabokat óvatosan, egy megnedvesített papírkendővel szedje össze.
Csomagolja a törött darabokat levegőtől elzárva egy műanyag tasakba vagy egy befőttesüvegbe és adja le a helyi hulladékgazdálkodó szervnek vagy károsanyag gyűjtő állomáson.
Kerülje a bőrrel való érintkezést és szellőztesse végül a szobát legalább 20 - 30 percig.

3. Elemek és akkuk eltávolítása

445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

A 445/2012. (XII. 29.) kormányrendelet szabályozza az elemek és akkuk forgalmazását, átvételét és a környezettudatos eltávolítását. Itt a fogyasztónak a következőket kell figyelembe vennie:

Az akkuk, elemek háztartási szemétbe való kiselejtezése tilos! Ezért a fogyasztó törvényileg köteles a használt elemek és akkuk leadására. Az elhasznált elemek és akkuk helytelen eltávolítás esetén olyan káros anyagokat bocsájthatnak ki, melyek a környezetre, egészségre károsak. Az elemek és akkuk viszont fontos nyersanyagokat tartalmaznak (pl.vas, cink, mangán, kobalt, nikkel, grafit, réz, alumínium, lítium) és újra felhasználásra kerülnek.

A használt elemeket és akkukat újrahasznosítás céljából le kell adni a megfelelő gyűjtőállomásokon. Természetesen az üzleteinkben megtalálható gyűjtők is rendelkezésre állnak.

Ez az összes típusú elemre és akkura vonatkozik, függetlenül azok formájától, méretétől, súlyától és összetevőitől. A rendelkezés tehát azokra az elemekre és akkukra is vonatkozik, amik be vannak építve, vagy a szállítás részét képezik.

Kölcsönös kötelezettségvállalás:

A Conrad kötelezettsége

A Conrad Electronic kötelezettséget vállalt arra, hogy betartja vagy teljesíti az elemekre és akkukra vonatkozó jogszabályok követelményeit, és ebben az összefüggésben szerződéses kötelezettséget ró minden szállítójára, hogy megfeleljen a vonatkozó követelményeknek is.

Ennek megfelelően az általunk kínált elemeket és akkukat a szállítóink bejelentik egy visszavételi rendszerben. Természetesen a Conrad Electronic ugyancsak jelenti az elemeit és akkuit egy visszavételi rendszerben.

Az ügyfél kötelezettsége

Az áthúzott szemetes tartály szimbólum azt jelzi, hogy a háztartási hulladékkal együtt történő eltávolítás tilos!

Ha az elemek vagy akkuk releváns nehézfém összetevővel rendelkeznek, akkor ezt a megfelelő vegyjel jelöli.

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

A fogyasztót törvény kötelezi a használt elemek és akkuk leadására.

A látható nyitott csatlakozópólusokat a leadás előtt le kell ragasztani, a rövidzárak elkerülése végett.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez.

7. REACH rendelet: Az Európai parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelet

A REACH célja: a kockázatok elkerülése.

Az EU 1907/2006/EK REACH rendelete (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról) 2007. június 1-én lépett hatályba. Közvetlenül minden EU tagállamban alkalmazandó. A REACH rendelet fő célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása a vegyi anyagokkal kapcsolatban felmerülő lehetséges kockázatokkal szemben. Ezáltal bizonyos regisztrációs és tájékoztatási kötelezettségek adódnak az ellátási láncban.

A Conrad nyilatkozata a REACH-ről

A Conrad Electronicnál a fogyasztóvédelem kiemelt fontosságú. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a minőségnek, a biztonságnak és a környezetvédelemnek, ezért a kínálatunk termékeit rendszeresen szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá. Természetesen ez magába foglalja a szennyező anyagok előírt határértékeinek betartását is.

A Conrad Electronic tisztában van az EU rendeletből eredő kötelezettségeivel. Ennek megfelelően a Conrad Electronic szerződésben kötelezi valamennyi szállítóját (mint gyártót vagy forgalmazót) a vonatkozó követelmények betartására. A Conrad Electronic nem köteles anyagokat és készítményeket regisztrálni a REACH rendelet szerint.

Forgalmazóként a Conrad Electronic pusztán az adott gyártó/szállító által megadott információkra hivatkozik. A Conrad Electronic nem vállal garanciát vagy felelősséget ezen információk helyességére vonatkozóan.

Szállítóink REACH információi

Bővebben:  Szállítóink REACH információi.

Tájékoztatási kötelezettség a REACH rendelet 33. cikke alapján

Forgalmazóként a Conrad Electronic a REACH-rendelet 33. cikke szerint köteles továbbítani az összes lényeges információt a jelöltlistáról (SVHC) származó anyagokról, feltéve, hogy ezt a gyártó / szállító biztosítja.

A termékspecifikus kérdéseket a következő címre kérjük elküldeni, a rendelési/gyártói számot feltüntetve:
b2b@conrad.hu

Az SVHC listát (jelöltlistát) Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) folyamatosan bővíti. Az aktuális SVHC lista a következő linken érhető el:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Tájékoztatási kötelezettség a REACH rendelet 31. cikke alapján

A készítmények (pl. spray-k, ragasztók, festékek stb.) tájékoztatásának kötelezettségét biztonsági adatlapok útján kell teljesíteni. Ezeket a biztonsági adatlapokat online módon ingyenesen letölthetővé tesszük, feltéve, hogy a gyártó / szállító ezeket biztosítja.
A nálunk tárolt biztonsági adatlap az adott gyártó / szállító felelőssége.

További információk:  http://echa.europa.eu